Vertyg för skolans informationsstrategi


Arbetet med att utveckla skolans lärmiljöer och undervisningsanvändningen av IKT bör bli en del av skolans verksamhetsplaneringsprocess. Målet är att få datastrategiarbetet till en del en naturlig del av skolans/läroanstaltens normala verksamhet. Denna Verktygsback innehåller verktyg med vars hjälp utvärderingsarbetet och fastställande av utvecklingsmålen smidigt kan genomföras som en gemensam process på skolan/ läroanstalten. Dessutom innehåller den verktyg för planering och utveckling av lärmiljöer.