Oppimisympäristön arviointityökalu

Osuke-hankkeen arviointivaiheessa luotiin alla oleva arviointityökalu oppimisympäristöjen kehittäjille ja uudistajille. Työkalun rakentelemisessa on huomioitu koulujen ja opettajien kokemukset oppimisympäristöjen uudistamis- ja kehittelytyöstä.

Arviointityökalu ohjaa oppimisympäristöjen kehittäjiä kiinnittämään huomiota neljään laadukkaan oppimisympäristön elementtiin: 1.) pedagogiseen käytettävyyteen,2.) vuorovaikutuskuvioiden tukemiseen, 3.) käsitteellisten luomusten tuottamisen mahdollistamiseen, ja 4.) jaettujen representaatioiden ja niiden esittämisen edistämiseen.