Osuke-hankkeen itsearviointiItsearvioinnin tavoitteena on toimia organisaation, eli Helsingin opetusviraston mediakeskuksen,
sisäisenä reflektiona Osuke-hankkeessa. Tavoitteena on tehdä havaintoja toteutetusta hankkeesta ja löytää tekijöitä mediakeskuksen kehittämis- ja koulutustoiminnan laadun jatkuvaan parantamiseen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen, rehtoreiden ja opettajien koulutusprosessiin sekä hankkeessa tuotettujen työkalujen sovellettavuuteen osana koulujen vuosittaista toimintasuunnittelua.Koulujen oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden vertaisarviointi


Helsingin eteläisen alueen koulujen oppimisympäristöjen kehittämishankkeet on arvioinut Pasi Mattila Oulun yliopistosta (CIE, Center of Internet Excellence). Vertaisarvioinnin tavoitteena on kuvailla koulujen hankkeiden ominaispiirteitä ja innovaatioita sekä rikastaa ja kehittää hankkeita edelleen.
Pasi Mattila on osallistunut muun muassa oululaisten koulujen oppimisympäristöjen tutkimus- ja kehitystyöhön.