TVT:n käytön intensiivitutkimus

Tutkijat Minna Lakkala ja Liisa Ilomäki Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitokselta ovat tehneet Mediakeskuksen Osuke-hankkeelle TVT:n käytön intensiivitutkimuksen. Tutkimuksessa perehdyttiin neljän helsinkiläisen yhtenäisen peruskoulun tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Tutkimuksessa tarkasteltiin 1.) koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tavoitetasoa, 2.) koulun tietotyökäytäntöjä, 3.) johtajuutta, 4.) opettajayhteisön työskentelytapoja, 5.) pedagogisia käytäntöjä sekä 6.) digitaalista teknologiaa. Lue lisää alla olevasta liitteestä!Selvitys koulujen oppimisympäristöjen kehittämistarpeista


OSUKE-hankkeessa tarkasteltiin 71 helsinkiläisen peruskoulun Tupa 2011 -oppimisympäristön kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelmista analysoitiin koulujen kehittämistarpeet ja -tavoitteet. Koulut ovat laatineet oppimisympäristöjen kehittämistarpeet ja -tavoitteet yhteisöllisenä prosessina TUPA:n oppimisympäristötyökalujen pohjalta. Oppimisympäristön yhteisölliset suunnittelutyökalut toimivat myös osaltaan koulujen strategisen kehittämisen ja osallistavan johtamisen välineinä.
Lue lisää alla olevasta liitteestä!